CLUB JEEP CZECH REPUBLIC

Založeno 2009

STANOVY KLUBU V KOSTCE

Club Jeep Czech Republic z.s.je oficiálně veden u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 23144 s přiděleným IČ 228 82 651.

1. Členem klubu se může stát osoba starší 18 let, která vlastní vozidlo značky Jeep a minimálně dvakrát se zúčastnila společných akcí klubu Club Jeep CZ, od doby podané písemné žádosti o členství. Po uplynutí lhůty jednoho roku od podané žádosti, může být člen přijat klubovým výborem.

2. Přihláška člena klubu se podává pouze písemnou formou na adresu sídla klubu nebo členům výboru klubu.

3. Přijetí za člena klubu schvaluje klubový výbor a to jednohlasně, proti rozhodnutí není možno podat opravný prostředek.

4. Členství vzniká dnem uhrazení členského příspěvku a trvá vždy do 31. 12. toho roku, ve kterém byl členský příspěvek uhrazen.

Úplné znění stanov

CJ logo bez poz_upraveno.png
VEDENÍ KLUBU

Standa Rubáš - předseda (standa@clubjeep.cz)

Aleš Hrdlička - místopředseda (ales@clubjeep.cz)

Petr Krob - místopředseda (petan@clubjeep.cz)